Taşkın projeleri, sel felaketi zararlarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan projelerdir. Gerek yerleşim gerekse tarım alanlarına büyük zararlar veren taşkın felaketinin azaltılması için yerinde gözlemlere ve çevresel etkileri dikkate alan projelerin hazırlanması zararların en aza indirgenmesi için gereklidir. Firmamız önerilen çözümlerin ekonomik yanını dikkate alarak çevre ile uyumlu işlevsel projeler hazırlamaktadır.