SULAMA PROJELERİ

Sulama projeleri firmamızın ana uzmanlık konularından biridir. Ülkemizin tarım ülkesi olduğu düşünüldüğünde sulama projelerinin hayata geçmesi büyük önem arz etmektedir. DSİ bünyesinde bitirdiğimiz ve devam eden birçok sulama projesi mevcuttur.

Devamını Oku

HES PROJELERİ

HES projeleri son yıllarda ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacı ile birlikte önemi artan belli başlı konularından biridir. Firmamızın Tunceli ilinde projesini yaptığı Dinar HES 2010 yılında enerji üretimine başlamıştır.

Devamını Oku

GÖLET PROJELERİ

Günümüzde giderek artan küresel ısınma ile birlikte su tutma yapılarının önemi artmıştır. Ülkemizin coğrafi konumu ve yıllık yağış düzeni göz önünde bulundurulduğunda su tutma yapılarının yapılması zorunlu hale gelmiştir..

Devamını Oku

TAŞKIN PROJELERİ

Taşkın projeleri, sel felaketi zararlarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan projelerdir. Gerek yerleşim gerekse tarım alanlarına büyük zararlar veren taşkın felaketinin azaltılması için yerinde gözlemlere ve çevresel etkileri dikkate alan projelerin hazırlanması zararların en aza indirgenmesi için gereklidir.

Devamını Oku

SULAMA PLANLAMALARI

Sulama projeleri, tarımsal faaliyetlerin çok daha verimli olmasını sağlamaktadır. Planlama çalışmalarında mevcut arazi yapısının, mevcut paternin ve çiftçi eğilimlerinin doğru tespiti ile su değerlerinin gerçekçi analizleri projelendirmenin doğruluğuna direkt olarak katkı sağlamaktadır.

Devamını Oku

BARAJ PLANLAMALARI

Barajlar hem büyük işlevleri olan hem de yapımı yüksek maliyetli su yapılarıdır. Planlama aşamasında ekonomik analizlerin titizlikle yapılması ve optimum çözümün bulunmasının ülke ekonomisine katkısının çok büyük olacağı aşikardır.

Devamını Oku