Sulama projeleri firmamızın ana uzmanlık konularından biridir. Ülkemizin tarım ülkesi olduğu düşünüldüğünde sulama projelerinin hayata geçmesi büyük önem arz etmektedir. DSİ bünyesinde bitirdiğimiz ve devam eden birçok sulama projesi mevcuttur. Sulama projelerinde arazi etütlerinin önemine inanan firmamız arazi çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.