Şirketimiz Madencilik faaliyetlerini yürüten özel/tüzel kurum ve kuruluşların Atık Barajları, Temizsu Barajları, Atıkların Depolanması konularında mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri vermektedir.

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

ÖN İNCELEME - PLANLAMA AŞAMASI

 •  - Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 •  - Fizibilite Raporu Hazırlanması
 •  - Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 •  - Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 •  - Avan Projelerin Hazırlanması
 •  - Proje Maliyetinin Hesaplanması
 •  - Ekonomik Analizlerin Yapılması
 •  - Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 •  - Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması ve Raporlanması
 •  - Malzeme Araştırmalarının Yapılması ve Raporlanması

PROJELENDİRME AŞAMASI

 •  - Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 •  - Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 •  - Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 •  - Şev Stabilite Analizlerinin Yapılması
 •  - Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 •  - Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 •  - Proje Raporlarının Hazırlanması
 •  - Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 •  - Maliyet Analizlerinin Yapılması
 •  - Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 •  - İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 •  - Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması