HES projeleri son yıllarda ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacı ile birlikte önemi artan belli başlı konularından biridir. Firmamızın Tunceli ilinde projesini yaptığı Dinar HES 2010 yılında enerji üretimine başlamıştır. HES projelerinde elektrik, makine ve inşaat projelerinin uyumuna özel önem gösteren firmamız uygulama projeleri aşamasında şantiye ile çok yakın işbirliği içerisinde süreci yönetmektedir.