Firmamız Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan Su Yapıları Denetim Firması izin belgesiyle 2016 yılından beri Su Yapıları konusunda aşağıdaki konularda denetim ve kontrollük faaliyetlerini yürütmektedir.

  • - Saha imalatlarının proje ve şartnamelere uygunluğunun yerinde kontrolü,
  • - Yüklenici tarafından hazırlanan haftalık/aylık ilerleme raporlarının kontrolü,
  • - Yüklenici tarafından hazırlanan aylık hakedişlerin kontrolü,
  • - Yüklenici tarafından işin yapımıyla ilgili sunulan görüş ve önerilerin değerlendirilmesi,
  • - Haftalık/aylık toplantıların organize edilmesi ve yönetilmesi,
  • - Yüklenicinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetiminin kontrolü,
  • - Saha laboratuvarının sürekli kontrolü,
  • - Yüklenici ölçümlerinin düzenli olarak kontrolü